Funcionament

L’activitat té sis fases que pots veure al calendari

Fase 1. Inscripcions i formació docent

Per a tots els interessats i interessades en participar en el programa educatiu “El pregó dels Infants a les festes de Santa Eulàlia”, es convocarà una sessió informativa prèvia a la inscripció.

La inscripció dels centres es fa a través del Programa d’activitats escolars (PAE) gestionat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

El projecte s'inicia i finalitza amb una jornada formativa (2 jornades en total) per al profesorat de les escoles participants. Aquestes sessions tenen el reconeixement del Consorci d'Educació de Barcelona.

Tot el material didàctic que es genera per les formacions es posa al el banc de recursos de la web a disposició dels centres educatius.

Fase 2. Tema i eixos: el treball a l’aula

El tema a treballar sempre està vinculat als drets dels infants. A partir d’aquí es determinen diferents eixos que serveixen per orientar tot el projecte.

Durant els mesos d’octubre i novembre, l’alumnat treballa el tema i els eixos a l’aula. En aquestes sessions els nens i les nenes descobreixen els conceptes, reflexionen, dialoguen i debaten sobre els seus drets i deures.

Fase 3. Encàrrec del pregó

A finals de novembre es desenvolupa l’acte oficial de l’encàrrec del pregó, on els infants es coneixen personalment i l'alcaldessa els encarrega l'elaboració del pregó.

Fase 4. Elaboració del pregó

Durant els mesos de desembre a gener totes les escoles treballen conjuntament per crear els versos del pregó.

Aquest procés es duu a terme a les aules de cada centre i compta amb el suport de l'oficina tècnica. Per tal de facilitar la comunicació entre les escoles, visibilitzar la feina feta i fomentar el debat entre els infants es posa a disposició dels centres els diferents elements digitals i de comunicació tecnològica de què es disposa.

Aquest treball cooperatiu es veu reflectit i enfortit a l'apartat Dia a dia del web elpregodelsinfants.cat, les xarxes socials del Pregó i per l'oficina tècnica.

Fase 5. La lectura del pregó

La lectura del pregó es fa públicament davant les autoritats i la ciutadania. Hi assisteixen l’alumnat de tots els centres participants en el programa i altres membres de la comunitat educativa que hi tinguin interès.

Els infants transmeten a les autoritats els seus somnis, desitjos i compromisos per tal de millorar la ciutat i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Com qualsevol altre pregó, aquesta lectura és el tret de sortida de la festa major d’hivern de la ciutat.

Fase 6. Lectura del decàleg a les Seus del Districte

Tot just després de la lectura del pregó, es fa l’última activitat: la creació d’un manifest per part de les escoles de cada districte.

Per mostrar aquest treball, es fa una trobada entre els i les representants polítics dels diferents districtes i les escoles on es comparteixen les propostes dels infants recollides al manifest.

Segueix-nos

El pregó a les xarxes